Roger Alier
Francesc Bonastre

Cap pela

Contemporany Club Ensemble

Joachim Fahrum, experiodista de Mallorca Magazin
Guillem Frontera
Pere Joan
Josep Moll, director de l'Oficina del Govern Balear de Berlín
Mapa Harmónico
Gabriel Janer Manila
Quim Monzó
Música Nostra
Vinyet Panyella,directora de la Biblioteca de Catalunya
Damià Pons, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i president del consell de direcció de l'Institut Ramon Llull

Joan Maria Pujals, director de l'Institut Ramon Llull
Baltasar Porcel, escriptor
Carme Riera
S'Albaida
José Rodríguez-Spiteri, nomenat ambaixador d'Espanya
Cornelia Staudacher
, autora de Spaziergänge durch das literarische Mallorca (Arche Verlag, 2001)
Til Stegmann, autor d'una guia de viatges sobre els països catalans
Andreu Terrades
Damià Timoner
Montserrat Torrent
José-Vicente González Valle
Antònia Vicens
Xeremiers de Sa Calatrava


   

 Copyright © elpontblau 2002 | Institut Ramon Llull

Disseny| Marcela Polgar