Desaïllaments    
     
Comissariada per Guillem Frontera, "Desaïllaments" recull l'obra de setze artistes de les Balears (13 mallorquins, 2 eivissencs i 1 menorquí) que, segons paraules del conseller Damià Pons, "han sabut sortir del seu àmbit territorial i connectar amb els llenguatges contemporanis del món occidental". La majoria dels artistes de la mostra naixeren entorn als anys 50 i començaren la seva trajectòria artística a partir dels setanta. Aquests artistes protagonitzaren una clara ruptura amb la llarga tradició paisatgística anterior, iniciada a principis de segle, i totalment aïllada de l'avantguarda artística que es vivia fora del país, és a dir, practicaren el "desaïllament" i saberen connectar amb l'art contemporani occidental.

A la mostra s'inclouen dos artistes de generacions anteriors, els eivissencs Tur Costa i Vicenç Calbet. Eivissa fou la primera de les illes on va esclatar el llenguatge contemporani degut a la presència d'artistes estrangers que triaren aquest indret per instal·lar-se.

Els artistes que conformen "Desaïllaments" són: Maties Quetglas, Rafel Tur Costa, Vicenç Calbet, Ramon Canet, Vicenç Torres, Andreu Terrades, Àngel Pascual Rodrigo, Joan Bennàssar, Maria Carbonero, Menéndez Rojas, Rafa Forteza, Patxi Echeverria, Guillem Nadal, Bernardí Roig, Antoni Socias i Horacio Sapere.

"Desaïllaments" és un dels fruits de la col·laboració cultural establerta entre els governs de Catalunya i Balears. La mostra s'ha pogut veure a Roma i aquest mes es presentarà a Berlin.


Grup d'artistes al Centre d'Art Santa Mònica en l'inauguració de l'exposició Desaïllaments.
Fotos: Rosa Campomar
   

Pàgina inicial | Endarrera |

 Copyright © elpontblau 2002 | Institut Ramon Llull

Disseny| Marcela Polgar